ABBANK tham gia gói hỗ trợ lãi suất 2%

17:04 | 26/07/2022

Hạn mức tham gia hỗ trợ lãi suất của ABBANK là 572 tỷ đồng, tương đương với quy mô 28.600 tỷ đồng dư nợ cho vay bình quân trong vòng 2 năm (2022 và 2023) cho các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN.

abbank tham gia goi ho tro lai suat 2

Tính đến hết ngày 30/6/2022, tổng tài sản của ABBANK đạt 131.265 tỷ đồng, tăng 8,61% so với cuối năm 2021. Huy động vốn từ khách hàng đạt 85.655 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 85.370 tỷ đồng, lần lượt tăng 8,07% và 8,56% so với cuối năm 2021.

Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 321 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.632 tỷ đồng, hoàn thành 53% kế hoạch năm.

Bên cạnh sự tăng trưởng về quy mô, các chỉ tiêu về an toàn và hiệu quả hoạt động của ABBANK tiếp tục được kiểm soát chặt chẽ.

Cơ cấu nợ của ABBANK 6 tháng đầu năm 2022 có sự dịch chuyển tăng nhẹ ở khu vực nợ nhóm 5, từ 53% cùng kỳ lên 58% trên tổng nợ xấu 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng từ dịch Covid và tình hình chung của nền kinh tế.

Trong quý II/2022, ABBANK không phải sử dụng dự phòng rủi ro tín dụng, tuy nhiên ghi nhận nợ xấu có xu hướng tăng, ABBANK đã chủ động tăng mức trích lập dự phòng lên 15%, từ mức 810,9 tỷ đồng cùng kỳ lên 935,9 tỷ đồng trong quý II năm 2022, đảm bảo tuân thủ quy định về trích lập dự phòng theo Thông tư 11 của NHNN.

Nợ xấu trên tổng dư nợ tiếp tục được ABBANK kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,64%. Cùng với đó, hai chỉ số hiệu quả RoE và RoA đều có sự cải thiện so với cuối năm 2021.

Hiện vốn điều lệ của ABBANK đạt hơn 9.400 tỷ đồng, mức trung bình trong hệ thống ngân hàng tuy nhiên ABBANK lại có hệ số an toàn vốn (CAR) được duy trì ở mức 12,89%, trong top các ngân hàng có tỷ lệ CAR cao của thị trường và thể hiện mức đệm vốn tốt để giúp ABBANK phòng ngừa các rủi ro về vốn nội bộ.

Song song với việc đảm bảo kinh doanh có hiệu quả và bền vững, trong quý II/2022, ABBANK đã đăng ký Chương trình hỗ trợ lãi suất 2%/năm theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN ban hành ngày 20/5/2022 quy định về việc hỗ trợ lãi suất đối các khách hàng là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh chịu ảnh hưởng trong đại dịch.

Hạn mức tham gia hỗ trợ lãi suất của ABBANK là 572 tỷ đồng, tương đương với quy mô 28.600 tỷ đồng dư nợ cho vay bình quân trong vòng 2 năm (2022 và 2023) cho các khách hàng đáp ứng đủ điều kiện theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP và Thông tư 03/2022/TT-NHNN. Theo đó, NHNN đã chấp thuận cho ABBANK sử dụng hạn mức hỗ trợ lãi suất là 264 tỷ đồng trong năm 2022.

Ngọc Linh

Tin đọc nhiều