BAC A BANK được tăng vốn điều lệ

10:25 | 12/06/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản về việc tăng vốn điều lệ năm 2021 của Ngân hàng TMCP Bắc Á (BAC A BANK).

bac a bank duoc tang von dieu le Cài App dễ dàng, khách hàng doanh nghiệp nhận muôn vàn ưu đãi từ BAC A BANK
bac a bank duoc tang von dieu le BAC A BANK ủng hộ 46 tỷ đồng vào Quỹ vắc-xin phòng, chống COVID-19
bac a bank duoc tang von dieu le
Ảnh minh họa

Theo đó, NHNN chấp thuận việc BAC A BANK tăng vốn điều lệ tối đa thêm 446.355.000.000 đồng (bốn trăm bốn mươi sáu tỷ, ba trăm năm mươi lăm triệu đồng) từ mức vốn điều lệ 7.085.000.000.000 đồng (bảy nghìn không trăm tám mươi lăm tỷ đồng) bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế còn lại của BAC A BANK năm 2020 sau khi trích lập các quỹ đã được Đại hội đồng cổ đông BAC A BANK thông qua tại Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2021.

BAC A BANK có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Thông tư số 50/2018/TT-NHNN ngày 31/12/2018 của Thống đốc NHNN quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận một số nội dung thay đổi của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký.

P,L

Tin đọc nhiều