BHTGVN thu hồi Chứng nhận tham gia BHTG đối với Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh

08:51 | 29/12/2020

Tổng Giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vừa ký Quyết định số 1170/QĐ-BHTG về việc thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi đối với Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh. Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh có trụ sở chính tại ấp Gò Da, xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Theo đó, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chấm dứt bảo hiểm và thu hồi Chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi số 83.07.1239.0001.1.1 của Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh do trước đó Ngân hàng nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bến Tre đã ban hành Quyết định số 173/QĐ-BTR1 ngày 07/12/2020 về việc kết thúc thanh lý và thu hồi Giấy phép Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh. Theo Quyết định số 173, lý do thu hồi giấy phép là do quỹ tín dụng giải thể tự nguyện theo Nghị quyết của Đại hội thành viên.

Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cho biết, toàn bộ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh được đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.

PV

Tin đọc nhiều