Bộ Kế hoạch và Đầu tư: CPI có thể tăng lên 4,86% do dịch bệnh kéo dài

291 lượt xem - 11/02/2020 11:04

Bộ Kế hoạch và Đầu tư: CPI có thể tăng lên 4,86% do dịch bệnh kéo dài