CIMB Việt Nam được chấp thuận tăng vốn điều lệ

18:02 | 22/07/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng CIMB Việt Nam (CIMB).

cimb viet nam duoc chap thuan tang von dieu le

Ngày 15/7, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 1205/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ ghi tại Giấy phép của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam (Ngân hàng CIMB Việt Nam).

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi mức vốn điều lệ tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam như sau: “Vốn điều lệ của Ngân hàng trách nhiệm hữu hạn một thành viên CIMB Việt Nam là 3.923.200.000.000 đồng (bằng chữ: Ba nghìn chín trăm hai mươi ba tỷ hai trăm triệu đồng chẵn).”

Ngân hàng CIMB Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định số 1205/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng 100% vốn nước ngoài số 61/GP-NHNN ngày 31/8/2016 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng CIMB Việt Nam.

Trong ba năm gần đây, CIMB liên tục tăng vốn điều lệ, lần gần đây nhất là việc tăng vốn điều lệ lên 3.698,2 tỷ đồng vào năm 2021, điều này cho thấy sự cam kết lâu dài của CIMB hướng đến xây dựng một hệ sinh thái ngân hàng số ở Việt Nam.

P.V

Tin đọc nhiều