Cơ hội làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

18:45 | 06/12/2021

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện Chiến lược ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2021

Viện Chiến lược ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2021 bằng hình thức xét tuyển; cụ thể như sau:

1. Số lượng, vị trí việc làm cần tuyển dụng

TT

Vị trí việc làm

Số lượng

Trình độ

Ngành/Chuyên ngành đào tạo (*)

Xếp loại tốt nghiệp Đại học

1

Chuyên viên nghiên cứu, tham mưu các nội dung liên quan đến hoạt động Ngân hàng Trung ương và các định chế tài chính

03

Cử nhân

Tài chính; Ngân hàng; Kinh tế phát triển; Kinh tế đối ngoại; Kinh tế quốc tế; Kinh tế lượng; Kinh tế đầu tư; Toán tài chính; Toán kinh tế; Quản lý nhà nước về kinh tế; Kinh tế; Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế đầu tư tài chính; Thống kê kinh tế;

Giỏi trở lên (trường hợp tốt nghiệp loại Khá phải có bằng từ Thạc sĩ trở lên với ngành/chuyên ngành phù

hợp)

2

Chuyên viên xây dựng, giám sát thực hiện chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển ngành Ngân hàng

01

Cử nhân

Tổng cộng

04

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 05/12/2021 đến hết ngày 04/01/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Viện Chiến lược Ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 504 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

3. Thời gian xét tuyển

- Thời gian dự kiến xét tuyển: Tháng 01/2022 (thời gian cụ thể sẽ có thông báo sau và thông báo đến từng thí sinh).

Trên đây là bảng tóm tắt thông tin tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Chiến lược Ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Thông tin chi tiết về: Số lượng vị trí việc làm cần tuyển dụng; Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển; Ưu tiên trong tuyển dụng; Hồ sơ dự tuyển; Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; Thời gian xét tuyển; Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức; Khung tài liệu ôn tập; Đăng tải thông tin xem chi tiết tại trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước tại địa chỉ http://www.sbv.gov.vn và trang thông tin điện tử của Viện Chiến lược ngân hàng tại địa chỉ: http://www.khoahocnganhang.org.vn.

Lưu ý: Thông báo tuyển dụng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Ngân hàng Nhà nước là căn cứ đầy đủ nhất để thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Thông tin liên hệ: Văn phòng Viện Chiến lược Ngân hàng; Địa chỉ: 504 Xã Đàn, Phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội; Điện thoại: (024) 39392196

Viện Chiến lược ngân hàng

Tin đọc nhiều