Cơ hội làm việc tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

16:30 | 07/06/2022

Thông báo tuyển dụng công chức loại C vào làm việc tại một số Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, khu vực Đông Nam Bộ và một số chi cục tại TP. Hồ Chí Minh năm 2022.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tổ chức thi tuyển công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại 21 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, 09 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố khu vực Đông Nam Bộ và một số Chi cục tại TP. Hồ Chí Minh năm 2022; cụ thể như sau:

1. Vị trí, số lượng cần tuyển

Tổng số chỉ tiêu cần tuyển là 124 chỉ tiêu; Trong đó: Vị trí Chuyên viên Nghiệp vụ: 121 chỉ tiêu; Vị trí Chuyên viên Phát triển phần mềm, quản trị cơ sở dữ liệu: 02 chỉ tiêu; Vị trí Chuyên viên Xây dựng: 01 chỉ tiêu.

2. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 08/06/2022 đến hết ngày 07/07/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Trụ sở NHNN Chi nhánh tỉnh, thành phố có chỉ tiêu tuyển dụng.

3. Thời gian và hình thức tuyển dụng:

- Thời gian: Dự kiến tổ chức thi vào tháng 08/2022 tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

- Hình thức tuyển dụng: Thi tuyển.

Trên đây là tóm tắt thông tin tuyển dụng công chức loại C (ngạch chuyên viên) vào làm việc tại 21 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố khu vực phía Bắc, 09 Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố khu vực Đông Nam Bộ và một số Chi cục tại TP. Hồ Chí Minh năm 2022.

Thông tin chi tiết về vị trí, số lượng và chuyên ngành cần tuyển; Điều kiện chung; Ưu tiên trong tuyển dụng; Hồ sơ dự tuyển; Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển; Thời gian và nội dung thi tuyển; Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức; Đăng tải thông tin xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng trong Mục Tuyển dụng, website của NHNN: www.sbv.gov.vn.

Lưu ý: Thông báo tuyển dụng đăng trên website của NHNN là căn cứ đầy đủ nhất để thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Thông tin liên hệ: Điện thoại: (024) 38250614; Hòm thư điện tử: thituyensbv@sbv.gov.vn.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tin đọc nhiều