Giải đáp một số thắc mắc về thông tin tín dụng

10:30 | 08/05/2020

   

giai dap mot so thac mac ve thong tin tin dung
Ảnh minh họa

1. Giá sản phẩm TTTD được quy định như thế nào?

Trả lời: Các quyết định giá sản phẩm TTTD do Tổng giám đốc CIC ban hành theo từng thời kỳ. Quyết định số 210/QĐ-TTTD có hiệu lực từ ngày 01/9/2018 là quyết định mới nhất về các mức giá sản phẩm dịch vụ TTTD do CIC cung cấp cho các TCTD có nhu cầu, bao gồm giá các sản phẩm do CIC thiết kế sẵn, giá từng chỉ tiêu TTTD và các hệ số chiết khấu tương ứng với các gói dữ liệu lớn.

2. Chi nhánh/Phòng Giao dịch TCTD tôi muốn thay đổi người khai thác thông tin (Hủy/cấp mới/ thay đổi thông tin), tôi phải làm như thế nào?

Trả lời: Để thay đổi người khai thác thông tin, TCTD truy cập website CIC theo các bước sau:

Bước 1: Truy cập vào địa chỉ trang web www.cicb.vn.

Bước 2: Trên thanh menu, chọn mục Tài liệu/Các mẫu biểu/ Mẫu đăng ký thay đổi/bổ sung người khai thác thông tin/chọn nút download

Bước 3: Điền thông tin đầy đủ vào Mẫu đăng ký bổ sung, thay đổi người khai thác thông tin. (Lưu ý: Chọn hủy/cấp mới nếu muốn hủy/cấp mới người sử dụng. Phần địa chỉ e-mail là bắt buộc). Ký đóng dấu đầy đủ

Bước 4: Gửi Mẫu đăng ký bổ sung, thay đổi người khai thác thông tin theo đường bưu điện, về địa chỉ:

Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam - NHNN Việt Nam - số 10, Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội.

*Lưu ý: Đối với các user hủy, TCTD nên lưu lại các bản tin đã từng hỏi.

3. Thời hạn cập nhật dữ liệu từ các TCTD về CIC như thế nào?

Trả lời: Theo Quy định tại Thông tư 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013 và Thông tư sửa đổi số 27/2017/TT-NHNN ngày 31/12/2017 của Thống đốc NHNN Việt Nam, các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp thông tin tín dụng cho CIC theo thời hạn sau:

- Cung cấp dữ liệu phát sinh chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh dữ liệu đối với các nhóm chỉ tiêu thông tin sau:

• Các nhóm chỉ tiêu a, b và g khi có khách hàng vay mới;

• Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm a, b khi có tối thiểu một chỉ tiêu trong nhóm thay đổi nội dung.

- Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm c, d, e và h cung cấp chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó.

- Nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm g cung cấp trước ngày 30 tháng 4 của năm tiếp theo. Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô cung cấp dữ liệu phát sinh trong tháng chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó.

Tin đọc nhiều