Hoạt động bảo hiểm tiền gửi - Những điểm nổi bật trong 6 tháng đầu năm 2023

18:26 | 17/07/2023

Điểm lại kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2023, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam (BHTGVN) đã triển khai đồng bộ các hoạt động nghiệp vụ bảo hiểm tiền gửi theo chương trình, kế hoạch công tác năm 2023 trên toàn hệ thống, bám sát định hướng mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Ngân hàng với nhiều “điểm nhấn” đáng chú ý.

Tăng cường nguồn lực tài chính, quản lý vốn an toàn và phát triển

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn vốn hoạt động của BHTGVN đạt hơn 102 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cùng kỳ năm 2022; quỹ dự phòng nghiệp vụ đạt hơn 96 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 16% so với cùng kỳ năm 2022. BHTGVN thực hiện đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi theo quy định, kết hợp đầu tư linh hoạt trên thị trường sơ cấp và thứ cấp nhằm phát triển nguồn lực tài chính.

Đến ngày 30/6/2023, tổng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi của BHTGVN đã thực hiện đầu tư là hơn 99 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 7% so với cuối năm 2022. Việc sử dụng vốn, các quỹ được thực hiện đúng mục đích, đảm bảo theo đúng quy định của Nhà nước và của BHTGVN.

Cấp và thu hồi chứng nhận tham gia BHTG

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BHTGVN đã thực hiện cấp 131 bản sao và cấp lại 10 Chứng nhận tham gia BHTG theo đề nghị của các tổ chức tham gia BHTG, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, BHTGVN thực hiện quản lý 1.280 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 96 ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã và 1.179 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô.

Tăng cường giám sát, kiểm tra tổ chức tham gia BHTG

BHTGVN thực hiện giám sát liên tục, thường xuyên đối với 100% các tổ chức tham gia BHTG trên địa bàn quản lý; tăng cường cải tiến báo cáo giám sát nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các tổ chức tham gia BHTG có nguy cơ rủi ro, gây mất an toàn trong hệ thống ngân hàng.

Bên cạnh công tác giám sát, BHTGVN đã thực hiện kiểm tra định kỳ đối với 128/278 tổ chức tham gia BHTG, đạt hơn 46% so với kế hoạch; thực hiện kiểm tra đối với 12/60 QTDND theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) năm 2023, đạt 20% so với kế hoạch.

BHTGVN thường xuyên cập nhật diễn biến biến tình hình hoạt động của QTDND có vấn đề để kịp thời tham mưu, phát huy tối đa vai trò của BHTGVN trong tham gia có hiệu quả vào quá trình giám sát, kiểm tra và xử lý các QTDND yếu kém theo định hướng của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, duy trì an toàn lành mạnh hoạt động của hệ thống QTDND.

hoat dong bao hiem tien gui nhung diem noi bat trong 6 thang dau nam 2023
Kết quả đạt được của BHTGVN trong 6 tháng đầu năm 2023 được đánh giá tích cực

Thu phí BHTG vượt kế hoạch đề ra

Tổng số phí BHTG thu được 6 tháng đầu năm 2023 là hơn 5.000 tỷ đồng (trong đó Quý I: hơn 2.400 tỷ đồng, Quý II: hơn 2.600 tỷ đồng), tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, vượt gần 6% so với Kế hoạch 6 tháng đầu năm 2023 và đạt hơn 52% kế hoạch NHNN giao năm 2023.

BHTGVN thực hiện miễn nộp phí BHTG theo quy định cho các tổ chức tham gia BHTG được kiểm soát đặc biệt. Theo đánh giá của BHTGVN, nhìn chung các tổ chức tham gia BHTG đã chấp hành tốt quy định về tính và nộp phí BHTG.

Để thực hiện được thu phí theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành chỉ tiêu về thu phí BHTG được NHNN giao năm 2023, BHTGVN đã tích cực đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức tham gia BHTG, đồng thời giải đáp các vấn đề vướng mắc phát sinh liên quan đến tính và thu phí BHTG.

Tham gia kiểm soát đặc biệt tổ chức tham gia BHTG

Đối với một số tổ chức tham gia BHTG trong diện kiểm soát đặc biệt, BHTGVN đã cử cán bộ tham gia các Ban kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Cán bộ tham gia Ban kiểm soát đặc biệt thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu của Trưởng ban và theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chú trọng tăng cường theo dõi, giám sát tình hình hoạt động, thực hiện phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng, đồng thời tham mưu, đề xuất cho Ban lãnh đạo biện pháp xử lý các tình huống phát sinh.

Đẩy mạnh truyền thông chính sách BHTG

Công tác thông tin tuyên truyền được BHTGVN tích cực triển khai theo hướng đa dạng về nội dung, hình thức, mở rộng các kênh truyền thông, tập trung nội dung truyền thông về Chiến lược phát triển BHTG và các chính sách trong sửa đổi, bổ sung luật BHTG.

Bên cạnh đó, BHTGVN tích cực phối hợp với NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố, tổ chức tham gia BHTG, tổ chức đoàn thể địa phương tuyên truyền trực tiếp chính sách BHTG đến người gửi tiền tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của người dân trên địa bàn.

Nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2023

Kết quả đạt được của BHTGVN trong 6 tháng đầu năm 2023 được đánh giá tích cực. Trong các tháng còn lại của năm 2023, BHTGVN xác định các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức, trong đó có thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao trong quá trình xây dựng Luật Các TCTD (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHTG nhằm nâng cao năng lực tài chính để BHTGVN tham gia hiệu quả vào quá trình xử lý TCTD yếu kém; Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch chi tiết Chương trình hành động thực hiện Chiến lược phát triển BHTG đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu tổng quát theo Chiến lược đã ban hành.

Tiếp tục chủ động, nâng cao hiệu quả các hoạt động nghiệp vụ đảm bảo đúng quy định của pháp luật, hướng tới các chuẩn mực quốc tế, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ chung ngành ngân hàng.

HG

Tin đọc nhiều