Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ của MSB tăng hơn 86%

21:14 | 20/07/2023

Kết thúc 6 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (HoSE: MSB) đã hoàn thành trên 50% mục tiêu lợi nhuận năm với sự tăng trưởng ổn định của thu nhập lãi thuần và thu nhập ngoài lãi. Trong bối cảnh kinh tế còn biến động, MSB kiên định với mục tiêu tăng trưởng bền vững, chú trọng gia tăng trải nghiệm khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ cao.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Ngân hàng đạt hơn 237.800 tỷ, tăng 11,8% so với thời điểm 31/12/2022. Tổng cho vay khách hàng lũy kế 6 tháng đạt gần 136.600 tỷ đồng, tăng trưởng đạt 13,2% kể từ đầu năm 2023, cao hơn mức trung bình toàn ngành, với sự đóng góp lớn từ các phân khúc chiến lược như khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tiền gửi khách hàng lũy kế 6 tháng ghi nhận gần 126.300 tỷ đồng, tăng nhẹ 7,8% so với cuối năm 2022, trong đó tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi ký quỹ có sự tăng trưởng tốt khi tăng lần lượt 24% và 30%.

lai thuan tu hoat dong dich vu cua msb tang hon 86
MSB chú trọng gia tăng trải nghiệm khách hàng dựa trên nền tảng công nghệ cao

Tổng thu thuần của MSB trong 6 tháng đầu năm đạt gần 6.400 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ 2022. Trong đó, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh mẽ hơn 86%, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi trên tổng thu nhập hoạt động đạt trên 31%. Điều này cũng cho thấy sự nỗ lực của MSB trong việc chuyển đổi và đa dạng hóa cơ cấu nguồn thu, đặc biệt trong hoàn cảnh các hoạt động kinh doanh dựa trên cho vay đang có nhiều biến động bất lợi. Thu nhập lãi thuần tăng ổn định nhờ cơ chế cho vay linh hoạt, chất lượng tệp khách hàng tốt và quản trị nguồn vốn kinh doanh hiệu quả. Trên cơ sở đó, biên lãi ròng NIM lũy kế 4 quý gần nhất của Ngân hàng đạt 4,26%, tiếp tục ổn định ở mức cao trên thị trường.

Không chỉ kiểm soát mức tăng trưởng ổn định và an toàn, chi phí của ngân hàng tiếp tục được tối ưu hóa. Chỉ số chi phí trên doanh thu (CIR) tính đến cuối tháng 6 là 30,41%. Nhờ chiến lược điều phối nhịp nhàng giữa quản lý chi phí và gia tăng hiệu quả sinh lời, lợi nhuận hợp nhất trước thuế lũy kế 6 tháng của MSB đạt 3.548 tỷ đồng, tương đương 56% kế hoạch năm.

Về các chỉ số an toàn hoạt động, tỷ lệ nợ xấu (NPL) riêng lẻ tại 30/6/2023 của MSB được kiểm soát ở mức 1,73%; tỷ lệ dư nợ trên huy động (LDR) và tỷ lệ nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn (Mtlt) cũng được duy trì và củng cố khi lần lượt đạt 68,31% (so với giới hạn 85%) và 31,92% (so với yêu cầu 37%). MSB cũng ghi nhận chỉ số an toàn vốn (CAR) riêng lẻ ở mức cao, đạt 12,7%.

Trong 6 tháng cuối năm, MSB định hướng gia tăng nguồn thu ngoài lãi bên cạnh việc duy trì mảng kinh doanh cốt lõi. Ông Nguyễn Hoàng Linh, Tổng Giám đốc Ngân hàng cho biết: “Sự chuyển dịch này phù hợp với chiến lược hiện tại của MSB khi giảm tỷ trọng kinh doanh lĩnh vực tiềm ẩn biến động, đồng thời tối ưu hóa nguồn thu từ các hoạt động phi tín dụng như dịch vụ thẻ, thanh toán, kinh doanh ngoại tệ, dịch vụ ngân hàng đầu tư… Việc sở hữu cơ cấu thu nhập có tỷ trọng thu nhập ngoài lãi cao sẽ giúp ngân hàng tăng trưởng bền vững, ổn định hơn trong dài hạn”.

T. Huyền

Tin đọc nhiều