LienVietPostBank sắp hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột Basel II

11:40 | 08/10/2020

Đại diện LienVietPostBank cho biết, ngân hàng và đối tác kiểm toán là KPMG đang tích cực triển khai Quy trình đánh giá tính đầy đủ vốn nội bộ (ICAAP), phấn đấu hoàn thành trong Quý IV/2020.

Áp dụng ICAAP sẽ mang lại những lợi ích cụ thể cho LienVietPostBank. Theo đó, Ngân hàng xây dựng được khung quản lý vốn đầy đủ cho phép phân bổ nguồn lực hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận và bảo vệ các mục tiêu tuân thủ của Ngân hàng. ICAAP giúp Ngân hàng thiết lập một chiến lược kinh doanh đảm bảo hài hòa giữa ba yếu tố lợi nhuận, rủi ro và quản lý vốn.

lienvietpostbank sap hoan thanh day du 3 tru cot basel ii

Việc hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột theo Basel II sẽ giúp tăng mức độ uy tín của LienVietPostBank và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, cổ đông và các cơ quan quản lý.

Trong năm 2019, LienVietPostBank đã được NHNN chấp thuận cho áp dụng Thông tư 41 về tỷ lệ an toàn vốn trước thời hạn. ICAAP là một trong ba trụ cột quan trọng của chuẩn mực quốc tế Basel II về yêu cầu vốn tối thiểu, rà soát giám sát và nguyên tắc thị trường. Vì vậy, việc triển khai ICAAP sẽ giúp LienVietPostBank hoàn thành đầy đủ 3 trụ cột của chuẩn mực quốc tế Basel II.

“Nhận thức được tầm quan trọng cũng như lợi ích của ICAAP, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Ngân hàng đã quyết liệt chỉ đạo và tích cực tham gia vào quá trình triển khai ICAAP để dự án hoàn thành đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ”, ông Phạm Doãn Sơn, Tổng Giám đốc LienVietPostBank chia sẻ.

LienVietPostBank cũng đã tất toán trước hạn toàn bộ dư nợ đã bán cho VAMC trong Quý II/2020 giúp Ngân hàng cải thiện chất lượng tài sản, tạo tiền đề phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

8 tháng đầu năm 2020 ghi dấu các chỉ số kinh doanh tích cực của LienVietPostBank. Tính đến thời điểm ngày 31/8/2020, tổng tài sản của Ngân hàng đạt gần 214.000 tỷ đồng, huy động thị trường 1 đạt gần 175.000 tỷ đồng và cho vay thị trường 1 đạt gần 160.000 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế lũy kế cuả LienVietPostBank đạt gần 1.500 tỷ đồng, tương đương 88% kế hoạch cả năm. Dự kiến Ngân hàng sẽ sớm hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận năm 2020.

Linh Cầm

Tin đọc nhiều