LienVietPostBank thay đổi nhân sự

19:56 | 23/07/2021

LienVietPostBank vừa thông báo về việc thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị (HĐQT) của ngân hàng.

lienvietpostbank thay doi nhan su LienVietPostBank sắp chốt danh sách trả cổ tức
lienvietpostbank thay doi nhan su Lướt LienVietPostBank JCB để đón vận may

Theo đó, bà Chu Thị Lan Hương, thành viên HĐQT LienVietPostBank nhiệm kỳ III 2018 - 2023 thôi đảm nhiệm chức danh thành viên HĐQT của LienVietPostBank từ ngày 23/7/2021.

lienvietpostbank thay doi nhan su
Ảnh minh họa

Cụ thể, ngân hàng đã nhận được Công văn của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của VietnamPost tại LienVietPostBank. Theo đó, VietnamPost thông báo bà Chu Thị Lan Hương sẽ không còn là người đại diện phần vốn góp của VietnamPost tại LienVietPostBank.

Vì vậy, bà Chu Thị Lan Hương đương nhiên mất tư cách thành viên HĐQT ngân hàng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 35 của Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Điểm d Khoản 1 Điều 48 của Điều lệ LienVietPostBank.

Số lượng thành viên HĐQT LienVietPostBank sau khi bà Chu Thị Lan Hương không còn là thành viên HĐQT vẫn đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật có liên quan.

Được biết, bên cạnh chức vụ thành viên HĐQT LienVietPostBank, bà Chu Thị Lan Hương hiện đang là Phó Tổng Giám đốc của VietnamPost.

LC

Tin đọc nhiều