MB miễn nhiệm một Phó Tổng giám đốc

16:09 | 31/03/2020

Ông Lê Hải sẽ thôi giữ chức Phó Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB) từ ngày 30/3/2020 theo nguyện vọng cá nhân.

Hội đồng Quản trị MB (HSX: MBB) đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Lê Hải từ ngày 30/3/2020, theo nguyện vọng cá nhân.

mb mien nhiem mot pho tong giam doc
Ông Lê Hải

Ông Lê Hải gia nhập MB từ năm 1998. Trong suốt gần 22 năm công tác, ông đã từng nắm giữ nhiều vị trí quan trọng tại MB như Giám đốc MB Việt Trì, Giám đốc MB Điện Biên phủ, Quyền giám đốc Khối SME, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân. Ông có nhiều đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển sản phẩm – dịch vụ cho nhóm khách hàng SME, khách hàng cá nhân của MB.

Từ ngày 2/8/2013, ông Lê Hải chính thức được Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ Phó Tổng giám đốc phụ trách một số mảng kinh doanh của MB và ở vị trí nào ông cũng được đánh giá cao về những đóng góp của mình.

Do đã được ông Hải thông báo trước về kế hoạch cá nhân, MB đã có sự sắp xếp về nhân sự thay thế, đảm bảo không có hoạt động nào bị gián đoạn.

Như vậy, hiện nay Ban điều hành của MB có 10 người, trong đó Tổng Giám đốc là ông Lưu Trung Thái.

PV

Tin đọc nhiều