MB sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong Giấy phép hoạt động

11:00 | 14/11/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội (MB).

mb sua doi noi dung ve von dieu le trong giay phep hoat dong
Ảnh minh họa

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Quân Đội như sau: Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Quân Đội là 27.987.568.720.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi bảy nghìn chín trăm tám mươi bảy tỷ năm trăm sáu mươi tám triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng).

Ngân hàng TMCP Quân Đội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 100/GP-NHNN ngày 16/10/2018 do Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Quân Đội. Quyết định số 508/QĐ-NHNN ngày 23/3/2020 của NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Quân Đội hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

V.M

Tin đọc nhiều