Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ

11:48 | 04/01/2020

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) mới đây đã có văn bản số 2623/QĐ-NHNH về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại giấy phép hoạt động của Nam A Bank.

nam a bank duoc chap thuan tang von dieu le

Theo đó, Thống đốc NHNN ban hành quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/8/1992 và Khoản c Điều 1 Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/8/1992 về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Nam A Bank tăng vốn điều lệ từ hơn 3.353.494.210.000 đồng (Ba nghìn ba trăm năm mươi ba tỷ bốn trăm chín mươi bốn triệu hai trăm mười nghìn đồng) lên 3.890.053.280.000 đồng (Ba nghìn tám trăm chín mươi tỷ, không trăm năm mươi ba triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2019 và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/8/1992 và Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/8/1992. Đồng thời, Quyết định số 2016/QĐ-NHNN ngày 16/10/2018 về việc sửa đổi nội dung vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Nam A Bank cũng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/12/2019.

M.B

Tin đọc nhiều