Nam A Bank sửa đổi nội dung về vốn điều lệ trong giấy phép hoạt động

17:10 | 17/05/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành Quyết định số 823/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank).

nam a bank sua doi noi dung ve von dieu le trong giay phep hoat dong

Theo đó, NHNN chấp thuận sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điểm 4 Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/08/1992 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á; và Khoản c, Điều 1 Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/08/1992 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Nam Á như sau: Vốn điều lệ 4.564.468.430.000 (bốn nghìn năm trăm sáu mươi bốn tỷ bốn trăm sáu mươi tám triệu bốn trăm ba mươi nghìn đồng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0026/NH-GP ngày 22/08/1992 của Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng TMCP Nam Á và Khoản c, Điều 1 Quyết định số 160/QĐ-NH5 ngày 22/08/1992 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Nam Á.

Quyết định số 2623/QĐ-NHNN ngày 25/12/2019 của NHNN về việc sửa đổi nội dung về Vốn điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Nam Á hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành Quyết định số 823/QĐ-NHNN.

M.B

Tin đọc nhiều