NCB tiếp tục phát triển ổn định

15:36 | 20/04/2020

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2020, ghi nhận hoạt động kinh doanh của NCB tiếp tục ổn định.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế và sau thuế quý I của NCB đều tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2019 do các nguồn thu nhập/lãi thuần tiếp tục tăng trưởng ổn định. Tổng thu nhập lãi thuần tăng 35,7%, trong đó thu nhập từ hoạt động dịch vụ tăng 50% so với cùng kỳ; Lãi thuần từ dịch hoạt động dịch vụ tăng 2,5 lần so với cùng kỳ; Lãi thuần từ đầu tư chứng khoán gấp 2,77 lần so với cùng kỳ; Tổng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tăng gần 5 lần so với cùng kỳ năm 2019.

ncb tiep tuc phat trien on dinh

Trong quý I/2020, cho vay khách hàng của NCB đạt 37.807 tỷ đồng; Huy động tiền gửi đạt 60.547 tỷ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm 2020; Tổng tài sản đạt 70.458 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cuối năm 2019 do Ngân hàng tái cơ cấu lại danh mục tài sản. Tỷ lệ nợ xấu của NCB ở mức 2,2%, nhờ ngân hàng tái cơ cấu danh mục cho vay, tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro tín dụng.

Trong 3 tháng đầu năm 2020, áp dụng theo Thông tư 01/2020/TT-NHNN, NCB cũng đã đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng khách hàng bị ảnh hưởng nặng bởi dịch Covid-19, đặc biệt là khách hàng doanh nghiệp.

Không chỉ có những biện pháp hỗ trợ thiết thực với doanh nghiệp, NCB cũng đẩy mạnh các hoạt động ngân hàng trực tuyến như: miễn phí giao dịch qua ngân hàng điện tử (InternetBanking, MobileBanking); cộng lãi suất tiết kiệm tiền gửi online nhẵm hỗ trợ khách hàng giao dịch thuận tiện hơn và tránh được tiếp xúc đông người, giảm ảnh hưởng lây nhiễm dịch bệnh.

NCB cũng vừa hoàn thành việc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin phục vụ việc quản lý dữ liệu, tính toán vốn tự có, tài sản tính theo rủi ro tín dụng, vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động, vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường và tỷ lệ an toàn vốn theo yêu cầu của Thông tư 41. Trong năm 2020, NCB sẽ hoàn thiện hồ sơ để trình Ngân hàng Nhà nước triển khai và áp dụng Basel II.

ĐP

Tin đọc nhiều