NCB tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

09:10 | 27/06/2020

Ngày 26/6/2020, Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 2020. Đại hội đã thông qua toàn bộ các tờ trình và kế hoạch kinh doanh của Hội đồng Quản trị NCB trong năm 2020.

ncb to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien 2020

Tham dự Đại hội có đại diện Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng (NHNN); các thành viên HĐQT, Ban Điều hành. Về phía cổ đông, có sự tham dự họp trực tuyến của ứng viên đối với vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 tại Nhật Bản và đại diện cổ đông nước ngoài tại Singapore.

Kết thúc năm 2019, hoạt động kinh doanh của NCB đạt được nhiều kết quả tích cực, đáp ứng tất cả các yêu cầu của NHNN về chỉ tiêu như tăng trưởng quy mô, hiệu quả, nợ xấu…, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Tính đến 31/12/2019, tổng tài sản của NCB đạt 80.394 tỷ đồng, tăng 11% so với năm 2018; vốn điều lệ tăng lên xấp xỉ 4.102 tỷ đồng, tăng 36,2% so với năm 2018; Lợi nhuận sau thuế tăng 13,5%. Doanh thu từ phí dịch vụ đạt 243 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần năm 2018. Chất lượng tín dụng, chất lượng tăng trưởng được quản lý tốt, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 2%...

ncb to chuc thanh cong dai hoi dong co dong thuong nien 2020

Tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua báo cáo quan trọng như: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020 và định hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 của HĐQT; Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch năm 2020; Báo cáo Tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2015 -2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 của Ban Kiểm soát; Tờ trình thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2020; Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2020… với sự đồng thuận cao.

Trong năm 2020, NCB xác định kế hoạch hoạt động kinh doanh với các mục tiêu chính: Tập trung tối đa nguồn lực triển khai thực hiện các giải pháp tái cơ cấu; Phát triển kinh doanh; Tiếp tục kiện toàn mô hình tổ chức, rà soát nâng cao hiệu quả hoạt động; Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro, đẩy mạnh thu hồi nợ, xử lý nợ xấu; Thực hiện phương án tăng vốn điều lệ; Triển khai và đáp ứng Basel II ngay khi được tăng vốn; Đầu tư phát triển công nghệ, ngân hàng số…

ĐHĐCĐ NCB đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2020 với mục tiêu lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh dự kiến đạt 150 tỷ đồng. Ngân hàng đặt mục tiêu tăng tổng tài sản lên xấp xỉ 84.500 tỷ đồng. Đồng thời, NCB lên kế hoạch tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 3%, ngưỡng đảm bảo an toàn do NHNN quy định.

Đại hội đã nhất trí phương án thực hiện tăng vốn điều lệ trong năm 2020, theo đó sẽ tăng thêm 3.000 tỷ đồng, nâng mức vốn điều lệ lên hơn 7.000 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu cho cán bộ nhân viên, cổ đông hiện hữu. Bên cạnh đó, NCB sẽ tiếp tục triển khai Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2019-2020, tầm nhìn đến năm 2028 đã được NHNN phê duyệt.

Tại Đại hội đã bỏ phiếu để bầu ra HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, thành viên HĐQT gồm: ông Nguyễn Tiến Dũng, ông Vũ Mạnh Tiến, bà Trần Hải Anh, ông Phạm Thế Hiệp, ông Nguyễn Văn Hảo, ông Bùi Đức Long, ông Tamaki Kido. Thành viên Ban Kiểm soát gồm: bà Trần Thị Hà Giang, bà Vũ Kim Phượng, bà Trần Thị Minh Huệ.

Đại diện cho các thành viên HĐQT mới, ông Tamaki Kidochia sẻ, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra nên không thể tham gia trực tiếp ĐHĐCĐ. “Từ Nhật Bản, tôi đang chú tâm theo dõi toàn bộ chương trình nghị sự. Tôi rất vinh dự và vui mừng khi được ĐHĐCĐ tin tưởng và bầu tôi làm Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2020-2025 tại NCB. Tôi tin tưởng rằng, HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ tiếp nối, dẫn dắt NCB hoàn thành được tất cả mục tiêu đã đặt ra trong giai đoạn 2020 – 2025”, ông Tamaki Kido tin tưởng.

ĐP

Tin đọc nhiều