Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội được bổ sung nội dung hoạt động

18:54 | 14/05/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép của Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội.

Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung Khoản 17 với nội dung hoạt động “Mua nợ” vào Điều 4 Giấy phép thành lập Chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 114/GP-NHNN ngày 29/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội.

ngan hang keb hana chi nhanh ha noi duoc bo sung noi dung hoat dong
Ảnh minh họa

Quyết định nêu rõ, Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/TT-NHNN ngày 20/11/2017 của NHNN) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên.

Đồng thời, Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội tuân thủ đầy đủ các quy định tại Thông tư số 09/2015/TT-NHNN ngày 17/7/2015 của NHNN quy định về hoạt động mua, bán nợ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Quyết định số 922/QĐ-NHNN nêu trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập Chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 114/GP-NHNN ngày 29/11/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng KEB Hana - Chi nhánh Hà Nội.

PV

Tin đọc nhiều