Ngân hàng Kookmin - Chi nhánh Hà Nội tăng vốn được cấp lên 100 triệu USD

18:26 | 04/05/2020

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Thành phố Hà Nội vừa có văn bản về việc chấp thuận tăng vốn được cấp của Ngân hàng Kookmin – chi nhánh Hà Nội.

ngan hang kookmin chi nhanh ha noi tang von duoc cap len 100 trieu usd

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước chấp thuận Ngân hàng Kookmin – chi nhánh Hà Nội tăng vốn được cấp từ 35.000.000 USD (Ba mươi lăm triệu Đô la Mỹ) lên 100.000.000 USD (Một trăm triệu Đô la Mỹ) theo đề nghị của Kookmin Hà Nội.

Ngân hàng Kookmin – chi nhánh Hà Nội có trách nhiệm thực hiện tăng vốn được cấp theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành tăng vốn được cấp, Ngân hàng Kookmin – chi nhánh Hà Nội có văn bản đề nghị sửa đổi mức vốn được cấp tại Giấy phép gửi NHNN theo quy định.

Văn bản chấp thuận có hiệu lực trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn được cấp chưa hoàn thành trong thời hạn cho phép, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

PV

Tin đọc nhiều