Ngân hàng Nhà nước: Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 ở mức 14%

303 lượt xem - 02/01/2020 18:22

Ngân hàng Nhà nước: Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2020 ở mức 14%