Ngân hàng tạm bỏ quy định yêu cầu khách hàng tháo khẩu trang khi giao dịch tại ngân hàng

210 lượt xem - 05/02/2020 11:20