Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - Chi nhánh Đồng Nai được chấp thuận thay đổi địa điểm đặt trụ sở

07:00 | 24/04/2020

Ngày 16/4/2020, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai ban hành Quyết định 73/QĐ-ĐNA.TTGS về việc thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính trong giấy phép của Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - Chi nhánh Đồng Nai.

ngan hang the shanghai commercial savings bank ltd chi nhanh dong nai duoc chap thuan thay doi dia diem dat tru so

Theo đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Đồng Nai chấp thuận việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động số 211/GP-NHNN ngày 23/09/2010 của Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - Chi nhánh Đồng Nai ghi tại khoản 2, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt dộng số 211/GP-NHNN như sau: “địa chỉ giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước ngoài: Tầng số 11, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai”.

Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - Chi nhánh Đồng Nai có trách nhiệm thực hiện các thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về việc cấp Giấy phép và tố chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017).

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 211/GP-NHNN ngày 23/9/2010 của Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng The Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd - Chi nhánh Đồng Nai.

Tin đọc nhiều