Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố thông tin thay đổi vốn điều lệ

16:22 | 22/02/2022

Ngày 17/2/2022, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) nhận được Quyết định số 155/QĐ-NHNN ngày 16/2/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

ngan hang tmcp dau tu va phat trien viet nam cong bo thong tin thay doi von dieu le

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam xin được công bố Quyết định số 155/QĐ-NHNN ngày 16/2/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam như đính kèm.

Theo đó, tại Điều 1 của Quyết định 155/QĐ-NHNN ngày 16/2/2022 ghi rõ: Sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam thành: “Vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam là 50.585.238.160.000 đồng (bằng chữ: Năm mươi nghìn năm trăm tám mươi lăm tỷ hai trăm ba mươi tám triệu một trăm sáu mươi nghìn đồng)”.

Quyết định 155/QĐ-NHNN ngày 16/2/2022 có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không thể tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 84/GP-NHNN ngày 23/4/2012 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Quyết định số 103/QĐ-NHNN ngày 21/1/2020 về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định 155/QĐ-NHNN ngày 16/2/2022 có hiệu lực thi hành.

PV

Tin đọc nhiều