Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín có vốn điều lệ hơn 4.000 tỷ đồng

19:50 | 18/05/2020

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín.

ngan hang tmcp viet nam thuong tin co von dieu le hon 4000 ty dong

Theo đó, Thống đốc NHNN quyết định sửa đổi nội dung về vốn điều lệ quy định tại Điểm 5 Điều 1 Quyết định số 2399/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín như sau: “5. Vốn điều lệ: 4.190.199.040.000 đồng (Bốn nghìn một trăm chín mươi tỷ một trăm chín mươi chín triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)”.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung được sửa đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định số 2399/QĐ-NHNN ngày 15/12/2006 của Thống đốc NHNN về việc cấp Giấy phép hoạt động cho Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín. Quyết định số 869/QĐ-NHNN ngày 27/4/2018 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn Điều lệ tại Giấy phép hoạt động của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

L.T

Tags: #VietBank
Tin đọc nhiều