NHNN cho phép giãn nợ đối với đối tượng vay vốn gặp khó khăn vì dịch Covid-19

513 lượt xem - 26/02/2020 11:03

NHNN cho phép giãn nợ đối với đối tượng vay vốn gặp khó khăn vì dịch Covid-19