OCBC HCM thay đổi mức vốn được cấp

09:54 | 15/09/2020

Ngày 7/9/2020, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 586/QĐ-HCM về việc sửa đổi mức vốn được cấp ghi tại Giấy phép thành lập của Ngân hàng Oversea-Chinese Banking Corporation LTD - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (OCBC HCM).

ocbc hcm thay doi muc von duoc cap

Theo đó, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp của OCBC HCM ghi tại Điều 2 Giấy phép thành lập chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 51/GP-NHNN ngày 9/5/2018 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp cho OCBC HCM (Giấy phép số 51/GP-NHNN) thành 91.000.000 USD (Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu đô la Mỹ).

Quyết định số 586/QĐ-HCM có hiệu lực thi hành từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép số 51/GP-NHNN.

PV

Tags: #ocbc
Tin đọc nhiều