Sacombank triển khai nguồn vốn cho vay gián tiếp từ quỹ SMEDF đến doanh nghiệp

08:00 | 06/08/2021

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa ký kết Hợp đồng khung với Quỹ Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa để triển khai nguồn vốn cho vay gián tiếp từ Quỹ SMEDF đến doanh nghiệp.

sacombank trien khai nguon von cho vay gian tiep tu quy smedf den doanh nghiep
Sự hợp tác giữa Sacombank và Quỹ SMEDF hứa hẹn sẽ có hiệu quả và mang lại đà phát triển mạnh mẽ cho DNNVV

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (tên giao dịch tiếng Anh: Small and Medium Enterprise Development Fund, viết tắt là SMEDF), trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa nâng cao khả năng cạnh tranh, góp phần làm tăng thu nhập, tạo việc làm cho người lao động. Quỹ là tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận.

Thông qua sự hợp tác với Sacombank, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) sẽ có cơ hội phát huy toàn bộ tiềm năng của doanh nghiệp để tiếp cận vốn vay ưu đãi của Quỹ.

Quỹ và Sacombank sẽ cùng tư vấn cho DNNVV để hoạt động sản xuất kinh doanh tốt nhất, cũng như giúp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình hoạt động triển khai của doanh nghiệp sau này.

Để có thể vay vốn với lãi suất cạnh tranh trong bối cảnh hiện nay, doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện:

Các lĩnh vực được Chính phủ chú trọng bao gồm doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị đáp ứng Điều 6 Nghị định 39/2018/NĐ-CP và Điều 23 Nghị định 39/2019/NĐ.

Mức cho vay từ nguồn vốn của Quỹ SMEDF tối đa 80% trên tổng mức vốn đầu tư của mỗi dự án, phương án sản xuất kinh doanh. Đồng thời, vốn chủ sở hữu đảm bảo tham gia tối thiểu 20% trên tổng mức vốn đầu tư.

Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật có liên quan.

Với nguồn vốn từ Quỹ, các doanh nghiệp có thể bổ sung thêm vốn lưu động, đầu tư tài sản, từ đó nâng cao năng lực hoạt động và quản trị hay coi đây như là khoản vốn khởi đầu để thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước khác.

Sự hợp tác giữa Sacombank và Quỹ SMEDF với hàng loạt cơ chế ưu đãi, hứa hẹn sẽ có hiệu quả vượt bậc, mang lại đà phát triển mạnh mẽ cho DNNVV, đặc biệt là doanh nghiệp thuộc các ngành nghề chịu tác động trực tiếp của dịch bệnh Covid-19.

M.N

Tin đọc nhiều