Sửa đổi mức vốn được cấp của 2 chi nhánh Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd

21:01 | 03/06/2020

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định về việc Sửa đổi nội dung mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

sua doi muc von duoc cap cua 2 chi nhanh ngan hang first commercial bank ltd
Ảnh minh họa

Cụ thể, NHNN Chi nhánh Thành phố Hà Nội quyết định sửa đổi nội dung mức vốn được cấp của Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd - Chi nhánh Thành phố Hà Nội ghi tại Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 210/GP-NHNN ngày 23/9/2010 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd - Chi nhánh Thành phố Hà Nội thành: “Vốn được cấp: 30.000.000 USD (bằng chữ: Ba mươi triệu Đô la Mỹ)”.

Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd - Chi nhánh Thành phố Hà Nội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 210/GP-NHNN ngày 23/9/2010 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cấp cho Ngân hàng First Commercial Bank, Ltd - Chi nhánh Thành phố Hà Nội.

*

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định về việc sửa đổi nội dung mức vốn được cấp ghi trong Giấy phép của Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Cụ thể, NHNN Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận việc thay đổi mức vốn được cấp của Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh ghi tại Điều 1 Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 09/NHNN-GP ngày 09/12/2002 và Điều 1 Quyết định số 2492/QĐ-NHNN ngày 16/11/2011 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh thành: “70.000.000 USD (bằng chữ: Bảy mươi triệu Đô la Mỹ)”.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép mở chi nhánh ngân hàng nước ngoài số 09/NHNN-GP ngày 9/12/2002 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng First Commercial Bank – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

PV

Tin đọc nhiều