Sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính của Công ty tài chính TNHH MTV Cộng Đồng

16:07 | 26/05/2020

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc Sửa đổi nội dung địa chỉ trụ sở chính tại Giấy phép thành lập của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cộng Đồng.

sua doi noi dung dia chi tru so chinh cua cong ty tai chinh tnhh mtv cong dong

Theo đó, Thống đốc quyết định sửa đổi nội dung liên quan đến địa chỉ trụ sở chính tại Khoản 2, Điều 1 Giấy phép số 255/GP-NHNN ngày 16/11/2010 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cộng Đồng như sau:

“Địa chỉ đặt trụ sở chính: Tầng 19 Tòa nhà TNR, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội”.

Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cộng Đồng có trách nhiệm: Thực hiện thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với thay đổi địa điểm trụ sở chính đã được chấp thuận, đăng ký kinh doanh, công bố nội dung thay đổi và báo cáo việc thực hiện cho NHNN theo quy định.

Đảm bảo Trụ sở chính đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại Khoản 2, Điều 20 Thông tư 30/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 của Thống đốc NHNN quy định việc cấp giấy phép, tổ chức và hoạt động của tổ chức tín dụng phi ngân hàng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty tài chính số 255/GP-NHNN ngày 16/11/2010 của Thống đốc NHNN cấp cho Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cộng Đồng. Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 1217/QĐ-NHNN ngày 20/6/2017 Sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động đối với việc thay đổi tên, địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn một thành viên Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam hết hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định này.

PV

Tin đọc nhiều