Sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của 2 ngân hàng thương mại

17:44 | 15/01/2021

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có Quyết định số 22/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank).

sua doi noi dung giay phep thanh lap va hoat dong cua 2 ngan hang thuong mai

Theo Quyết định này, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN ngày 28/3/2008 do Thống đốc NHNN cấp cho LienVietPostBank được sửa như sau: “Vốn điều lệ của LienVietPostBank là 10.746.389.150.000 đồng (Mười nghìn bảy trăm bốn mươi sáu tỷ ba trăm tám mươi chín triệu một trăm năm mươi nghìn đồng)”.

LienVietPostBank có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng.

Quyết định số 22/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 91/GP-NHNN.

Quyết định số 414/QĐ-NHNN ngày 16/3/2020 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của LienVietPostBank hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/1/2021.

sua doi noi dung giay phep thanh lap va hoat dong cua 2 ngan hang thuong mai

Cùng ngày, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) có Quyết định số 23/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung về vốn điều lệ Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam (VIB).

Theo Quyết định này, Điều 2 Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN ngày 28/9/2018 do Thống đốc NHNN cấp cho VIB được sửa như sau: “Vốn điều lệ là 11.093.878.520.000 đồng (Mười một nghìn không trăm chín mươi ba tỷ tám trăm bảy mươi tám triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng)”.

VIB có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với nội dung sửa đổi nêu trên.

Quyết định số 23/QĐ-NHNN có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động số 95/GP-NHNN.

Đồng thời, Quyết định số 2119/QĐ-NHNN ngày 11/10/2019 của Thống đốc NHNN về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của VIB hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/1/2021.

PV

Tin đọc nhiều