Sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

20:34 | 12/03/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc sửa đổi nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

Theo đó, Thống đốc chấp thuận sửa đổi Khoản 2 Điều 1 Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 111/GP-NHNN ngày 09/11/2018 của Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín như sau: Địa chỉ trụ sở chính: 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 4 Điều 29 Luật Các tổ chức tín dụng năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan đối với nội dung thay đổi nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần số 111/GP-NHNN ngày 09/11/2018 của Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín.

PV

Tin đọc nhiều