Thông báo tuyển dụng công chức loại D vào làm việc tại Sở giao dịch NHNN

10:21 | 13/07/2022

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tổ chức thi tuyển công chức loại D vào làm việc tại Sở giao dịch NHNN, cụ thể như sau:

1. Vị trí việc làm: Nhân viên Kiểm ngân.

2. Số lượng cần tuyển: 01 (biên chế)

3. Đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện:

- Nam/Nữ: Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng; phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ;

Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên thuộc một trong số các chuyên ngành: tài chính, ngân hàng, kinh tế;

- Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ tương đương bậc 1 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.

* Các trường hợp ưu tiên trong tuyển dụng thực hiện theo quy định tại Điều 5 Mục 1 Chương II của Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

4. Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ:

- Thời gian nhận hồ sơ: Kể từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 11/8/2022.

- Địa điểm nhận hồ sơ: Tầng 1, số 16 Tổng Đản, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

5. Thời gian thi tuyển: Dự kiến tháng 9/2022 tổ chức thi tại TP. Hà Nội.

Trên đây là tóm tắt thông tin tuyển dụng công chức loại D vào làm việc tại Sở giao dịch NHNN. Thông tin chi tiết về: Điều kiện chung; Ưu tiên trong tuyển dụng;Hồ sơ dự tuyển; Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi công chức; Đăng tải thông tin xem chi tiết tại Thông báo tuyển dụng trong Mục Tuyển dụng, website của NHNN: www.sbv.gov.vn

Lưu ý: Thông báo tuyển dụng đăng tải trên website NHNN là căn cứ đầy đủ nhất để thí sinh hoàn thiện hồ sơ dự tuyển.

Thông tin liên hệ: Điện thoại: (024)39342450; Hòm thư điện tử: tccb@sbv.gov.vn.

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Tin đọc nhiều