Thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia tại Hà Nội

18:33 | 10/04/2020

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa ban hành Quyết định về việc thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia tại Hà Nội.

thu hoi giay phep van phong dai dien ngan hang commonwealth bank of australia tai ha noi
Ảnh minh họa

Theo Quyết định trên, NHNN thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện tổ chức tín dụng nước ngoài tại Việt Nam số 17/VPGP3-NHNN5 ngày 16/11/2000 do Thống đốc NHNN cấp cho Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia.

Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia có trách nhiệm thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động, đóng cửa Văn phòng đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 24/2017/TT-NHNN ngày 29/12/2017 của NHNN quy định về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng và các quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày làm việc kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành, Văn phòng đại diện Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia tại Hà Nội phải công bố Quyết định thu hồi Giấy phép trên một tờ báo in hàng ngày trên toàn quốc trong ba 3 số liên tiếp hoặc báo điện tử Việt Nam trong thời hạn 7 ngày làm việc và phải niêm yết tại trụ sở Văn phòng đại diện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

PV

Tin đọc nhiều