Tìm hiểu về điểm tín dụng

09:21 | 25/03/2020

  

1. Điểm tín dụng là gì? Điểm tín dụng của tôi được chấm như thế nào?

Trả lời: Điểm tín dụng là một điểm số phản ánh những thông tin trong báo cáo tín dụng của một chủ thể thông tin. Điểm tín dụng tóm tắt lịch sử tín dụng của bạn và giúp người cho vay dự đoán khả năng trả nợ và thanh toán các khoản phí khi các khoản vay đến hạn. Người cho vay có thể sử dụng điểm số tín dụng để ra các quyết định tín dụng, quy định các điều khoản liên quan, hoặc ấn định tỉ lệ lãi suất bạn sẽ phải trả cho 1 khoản nợ.

Điểm tín dụng khách hàng vay cá nhân do CIC cung cấp là kết quả chấm điểm từ phần mềm chấm điểm tín dụng thể nhân tự động do CIC phối hợp với đối tác uy tín trên thế giới xây dựng. Thông tin chủ yếu được sử dụng để tính toán điểm tín dụng của bạn bao gồm:

1. Thông tin định danh (độ tuổi, nghề nghiệp, nơi cư trú, trình độ…);

2. Số lượng và loại tài khoản tín dụng bạn có (các khoản vay thông thường như vay mua nhà, mua xe, vay tiêu dùng…, thẻ tín dụng…);

3. Lịch sử trả nợ của bạn;

4. Dư nợ và tình trạng nợ hiện tại;

5. Thông tin tiêu cực khác;

6. Thời gian quan hệ tín dụng;

7. Lịch sử tra cứu thông tin về bạn.

Việc chấm điểm tín dụng tại CIC được thực hiện định kỳ hàng tháng đối với tất cả các KHV có dữ liệu trong kho Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam.

tim hieu ve diem tin dung
Ảnh minh họa

2. Tại sao điểm tín dụng lại quan trọng?

Trả lời:

- Điểm tín dụng và các mức độ rủi ro tương ứng cho phép KHV tự đánh giá về khả năng tiếp cận tín dụng của chính mình khi có nhu cầu tiếp cận TCTD để vay vốn. Điểm tín dụng là chìa khóa tiếp cận tín dụng của KHV. Điểm tín dụng càng cao, mức độ rủi ro càng thấp và khả năng tiếp cận tín dụng càng cao.

- Đối với TCTD, điểm tín dụng là công cụ hỗ trợ cán bộ tín dụng đánh giá nhanh nhất và chính xác nhất về mức độ rủi ro liên quan đến khách hàng vay cá nhân, là mức tham chiếu kết quả đánh giá khách hàng so với các kết quả đánh giá của hệ thống đánh giá nội bộ. Các TCTD sử dụng điểm tín dụng để xác định những khách hàng đủ điều kiện cho vay, mức lãi suất và hạn mức tín dụng.

- Thông qua điểm tín dụng và các thông tin trong báo cáo tín dụng khách hàng vay, KHV có thể tự kiểm tra, cập nhật thông tin tín dụng về bản thân nếu phát hiện có sai sót có thể khiếu nại theo đúng quy định để điều chỉnh, tránh rủi ro thông tin bị lợi dụng hoặc ngăn chặn sớm việc mạo danh.

PV

Tin đọc nhiều