Tìm hiểu về thông tin tín dụng

09:37 | 03/04/2020

 

tim hieu ve thong tin tin dung
Ảnh minh họa

Thông tin tín dụng có những đặc điểm gì?

- Tính chính xác của thông tin: Nguồn dữ liệu thông tin tín dụng (TTTD) được thu thập từ các nhà cung cấp uy tín, họ có nguồn thông tin chính xác của khách hàng do có quá trình kiểm tra, thẩm định trước như: các TCTD, công ty thẻ tín dụng, các cơ quan quản lý nhà nước như cơ quan thuế, trung tâm đăng ký kinh doanh, cục hải quan, hay các nhà cung ứng dịch vụ uy tín khác.

- Tính kịp thời của thông tin: TTTD luôn phải đảm bảo tính kịp thời, cập nhật của thông tin. Các trung tâm TTTD phải hoạt động trên cơ chế thu thập thông tin liên tục để làm mới tình trạng quan hệ tín dụng của các cá nhân. Các loại hình chỉ tiêu quan trọng như dư nợ, lịch sử chậm thanh toán thường được quy định cập nhật liên tục hàng ngày hoặc hàng tuần.

- Tính đầy đủ: Trung tâm TTTD thu thập tất cả các thông tin liên quan đến khách hàng vay được pháp luật cho phép bao gồm cả thông tin tích cực (thông tin trả nợ tốt), thông tin tiêu cực (thông tin nợ xấu) và xử lý dữ liệu theo quy định, tiêu chuẩn đầu vào rõ ràng.

- Tính duy trì dữ liệu: Ngay khi tiếp nhận dữ liệu, dữ liệu cần được xử lý kỹ càng, xác định trước thời gian thông tin được lưu trữ và sẵn có cho người dùng sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Tin đọc nhiều