Tư vấn lãi suất tiết kiệm

10:20 | 05/03/2020

 

Tôi có mở sổ tiết kiệm kỳ hạn 3 tháng, lĩnh lãi hàng tháng. Nếu đến ngày nhận lãi mà tôi không đến nhận thì sẽ như thế nào?

Trâm Anh, TP.HCM

Theo quy định hiện nay của hầu hết các ngân hàng, đến ngày nhận lãi mà khách hàng không đến nhận, ngân hàng sẽ không nhập lãi này vào vốn mà treo lại (tiền lãi treo lại không được hưởng lãi). Nếu đến ngày đáo hạn sổ, khách hàng vẫn không đến nhận lãi và vốn, ngân hàng sẽ tự động nhập lãi vào vốn gốc và gia hạn tiếp sổ của khách hàng theo kỳ hạn đã đăng ký với lãi suất tại thời điểm ban hành. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc lĩnh lãi định kỳ hàng tháng, khách hàng có thể đăng ký sử dụng dịch vụ nhận lãi định kỳ từ sổ tiết kiệm qua tài khoản thẻ, với thủ tục rất đơn giản: khách hàng chỉ cần mang CMND + sổ tiết kiệm đến CN/PGD gần nhất để đăng ký dịch vụ hoặc đăng ký mở thẻ ATM (miễn phí: phát hành thẻ + phí thường niên 3 năm đầu, nếu quý khách chưa có thẻ).

Tin đọc nhiều