Tư vấn về hạn mức chuyển khoản qua Internet Banking của DongA Bank

10:23 | 05/03/2020

 

Tôi đăng ký sử dụng DongA eBanking với gói phí 9.900 đồng/tháng, tôi muốn chuyển khoản số tiền 12 triệu đồng qua Internet Banking, lần 1 chuyển số tiền 10 triệu đồng thành công, lần 2 chuyển tiếp 2 triệu đồng thì hệ thống báo vượt hạn mức. Số dư trong tài khoản thẻ đa năng của tôi là 20 triệu, tại sao lại báo vượt hạn mức?

Mai Thị Lụa, Long An

Theo phản hồi của nhân viên Ngân hàng Đông Á, khách hàng đăng ký gói phí 9.900 đồng/tháng thì hạn mức chuyển khoản trên Internet Banking quy định là 10 triệu đồng/ngày. Giao dịch chuyển khoản lần 1 với số tiền 10.000.000 đồng, khách hàng đã sử dụng hết hạn mức quy định. Do vậy không thể thực hiện tiếp thêm lần nào giao dịch chuyển tiền nữa. Với gói phí 9.900 đồng/tháng nếu khách hàng có đăng ký dịch vụ chuyển khoản trên SMS Banking và Mobi Banking thì hạn mức quy định như sau:

- SMS Banking: Tối đa 2 triệu đồng/ngày (hạn mức này áp dụng cho tất cả gói phí);

- Mobi Banking tối đa 10 triệu đồng/ngày

Khách hàng có thể thực hiện giao dịch chuyển khoản số tiền 2 triệu đồng còn lại trên các kênh giao dịch này; hoặc khách hàng có thể đến chi nhánh ngân hàng DongA Bank gần nhất đăng ký chuyển sang:

- Gói phí 50.000 đồng/tháng có hạn mức chuyển khoản trên Internet Banking tối đa đến 100 triệu đồng/ngày.

- Gói phí 100.000 đồng/tháng có hạn mức chuyển khoản trên Internet Banking tối đa đến 500 triệu đồng/ngày.

Tin đọc nhiều