Vietcombank thông báo thay đổi về vốn điều lệ

10:20 | 11/10/2023

Ngày 19/9/2023, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã ban hành quyết định số 1788/QĐ-NHNN về việc sửa đổi nội dung mức vốn điều lệ tại giấy phép thành lập và hoạt động của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

vietcombank thong bao thay doi ve von dieu le
Vốn điều lệ của Vietcombank được ghi nhận là 55.890.912.620.000 đồng

Theo đó, vốn điều lệ của Vietcombank được ghi nhận là 55.890.912.620.000 đồng (Năm mươi lăm nghìn tám trăm chín mươi tỷ chín trăm mười hai triệu sáu trăm hai mươi nghìn đồng), tương ứng với mức vốn điều lệ tăng thêm là 8.565.746.910.000 đồng sau khi Vietcombank phát hành thành công 856.574.691 cổ phiếu để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Vietcombank đã ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Vietcombank sửa đổi để cập nhật thông tin thay đổi về vốn điều lệ.

Ngày 6/10/2023, Vietcombank đã thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 16 để cập nhật nội dung thay đổi về vốn điều lệ theo phê duyệt của NHNN. Các thay đổi nêu trên đã được công bố rộng rãi trên các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

Thanh Thuỷ

Tin đọc nhiều