Hướng dẫn cập nhật dữ liệu sinh trắc học từ thẻ CCCD gắn chip trên Agribank Plus

27 lượt xem - 04/07/2024 14:32

● Bước 2: Chụp mặt trước của thẻ CCCD, đọc mã QR trên CCCD
● Bước 3: Đọc thông tin trên CHIP của CCCD, chụp mặt sau của thẻ CCCD
● Bước 4: Xác thực khuôn mặt, Kiểm tra kết quả xác thực, Chọn "Tiếp tục"
● Bước 5: Nhập mã OTP để hoàn tất." />

Để thực hiện cài đặt một cách dễ dàng, Quý khách hàng cần chuẩn bị thẻ CCCD gắn chip và truy cập tính năng “Thu thập sinh trắc học” trên ứng dụng Agribank Plus phiên bản mới nhất:
● Bước 1: Đăng nhập ứng dụng Agribank Plus, Chọn tính năng "Thu thập sinh trắc học", Đọc thông tin, Chọn "Đồng ý"
● Bước 2: Chụp mặt trước của thẻ CCCD, đọc mã QR trên CCCD
● Bước 3: Đọc thông tin trên CHIP của CCCD, chụp mặt sau của thẻ CCCD
● Bước 4: Xác thực khuôn mặt, Kiểm tra kết quả xác thực, Chọn "Tiếp tục"
● Bước 5: Nhập mã OTP để hoàn tất.