Thứ sáu 09/12/2022 15:06
main-slide-1 slide-2 slide-1
Tỷ giá
Ngân Hàng USD EUR GBP JPY
Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra
Vietcombank 22.780 23.090 26.486 28.887 30.510 31.785 21575 22699
BIDV 22.810 23.090 27.760 28.872 30.667 31.563 21728 22603
VietinBank 22.795 23.095 27.852 28.957 30.988 31.998 21730 22630
Agribank 22.820 23.090 27.785 28.479 30.918 31.669 21950 22566
Eximbank 23.850 23.050 27.939 28.461 30.994 31.573 22096 22508
ACB 22.850 23.050 27.958 28.460 31.172 31.604 22076 22712
Sacombank 22.807 23.207 28.038 28.593 31.150 31.655 22076 22712
Techcombank 22.815 23.100 27717 28.940 30.710 31.855 21956 22884
LienVietPostBank 22.840 23.070 27.067 27.571 30.322 31.186 214,74 218,67
Dong A Bank 22.870 23.050 27.930 28.430 31.030 31.580 217,40 224,40
(Cập nhật trong ngày)
Ngân hàng
KKH
1 tuần
2 tuần
3 tuần
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng
24 tháng
Vietcombank
0,10
0,20
0,20
-
3,00
3,00
3,30
3,90
3,90
5,60
5,40
BIDV
0,10
-
-
-
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
VietinBank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,10
3,10
3,40
4,00
4,00
5,60
5,60
Eximbank
0,10
0,20
0,20
0,20
3,50
3,50
3,50
5,60
5,80
7,20
8,40
ACB
-
0,20
0,20
0,20
3,00
3,10
3,30
4,40
5,00
6,20
6,20
Sacombank
-
-
-
-
3,30
3,40
3,50
5,00
5,10
5,70
6,00
Techcombank
0,03
-
-
-
2,65
2,75
2,85
4,20
4,20
4,40
4,90
LienVietPostBank
0,10
0,10
0,10
0,10
3,70
3,70
4,00
4,60
4,60
6,20
6,20
DongA Bank
-
0,20
0,20
0,20
3,83
3,83
3,83
5,50
5,70
6,00
6,30
Agribank
0,10
-
-
-
3,50
3,50
3,80
4,40
4,50
6,00
6,00
Based on MasterCMS Ultimate Edition V2.9 2019