Ngân hàng Xây dựng được bổ sung nội dung hoạt động

18:05 | 10/09/2020

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc bổ sung nội dung hoạt động vào Giấy phép hoạt động của Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam.

ngan hang xay dung duoc bo sung noi dung hoat dong
Ảnh minh họa

Theo đó, Thống đốc chấp thuận bổ sung nội dung hoạt động “Đại lý bảo hiểm” vào 2 Giấy phép hoạt động số 0047/NH-GP ngày 29/12/1993 của Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam.

Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam có trách nhiệm thực hiện các thủ tục theo quy định tại Khoản 3 Điều 18b Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 của Thống đốc NHNN quy định về việc cấp Giấy phép và tổ chức, hoạt động của ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng tại Việt Nam (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 17/2017/TT-NHNN ngày 20/11/2017) đối với nội dung hoạt động được bổ sung nêu trên; Đồng thời triển khai hoạt động đại lý bảo hiểm theo quy định của pháp luật có liên quan.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Giấy phép hoạt động số 0047/NH-GP ngày 29/12/1993 của Thống đốc NHNN cấp Ngân hàng thương mại TNHH một thành viên Xây dựng Việt Nam.

PV

Tin đọc nhiều